การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ และ อาคารพักอาศัยรวม ที่มีความซับซ้อนในการออกแบบ การเขียนแบบขยาย และรายละเอียดประกอบแบบ การฝึกปฏิบัติการออกแบบ นำเสนอและเขียนแบบโดยการใช้โปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) Furniture and Interior Environmental Design in large Residential and Common Housing Buildings with complex and Sophisticated in design. Detail Drawing and Specification. Design practice, Presentation and Drawing with Building Information Modeling (BIM) Software.